Nyheter

Nyheter och kommunikation om miljögifter

Här samlar vi eget material såsom nyheter, evenemang, filmer och rapporter som är kopplat till vårt forskningsområde miljögifter.

 • Smartare kemikaliehantering 2020-10-16 EU:s nya kemikaliestrategi har presenterats. Inför den har forskare, policyexperter och kommunikatörer gått samman med forskare på Stockholms universitet för att kommunicera viktiga forskningsresultat.
 • Baltic Breakfast: The New Baltic Sea Action Plan 2020-10-09 See the filmed Baltic Breakfast webinar on the new scientific findings that form the basis for HELCOM’s update of the Baltic Sea Action Plan!
 • Bred kunskapssammanställning om miljögifter i Östersjön 2020-08-24 Östersjöländerna samarbetar för att begränsa utsläppen av farliga ämnen till havet. Många åtgärder och förbud har också minskat halterna av vissa gifter i Östersjön, men i flera fall är nivåerna fortfarande höga.
 • Ny modell för samlad bild av påverkan på havet 2020-06-10 Farliga ämnen, naturlig syrebrist eller mänsklig exploatering - allt påverkar havet. Samtidigt. I ett nytt projekt ska forskare räkna ihop effekterna av många faktorer, uppskatta deras sammanlagda påverkan på Östersjön och därigenom hjälpa havsförvaltningen.
 • Forskare hjälper Östersjöländerna med miljöplaner 2020-06-08 I arbetet med att uppdatera Baltic Sea Action Plan bidrar experter från Stockholms universitet med vetenskapligt stöd kring hur kemikalier i Östersjön ska hanteras.
 • Nya farliga ämnen och deras påverkan på livet i Östersjön 2020-05-13 Titta på vår digitala Baltic Breakfast om miljöfarliga ämnen i Östersjöns näringsväv och deras effekter på marina däggdjur.
 • Östersjön göder Stockholms vatten 2020-04-21 En ny analys från Stockholms universitet visar att en betydande andel av den övergödande fosforn i Stockholms skärgård numera kommer från öppna Östersjön. Det är viktig kunskap när åtgärder planeras.
 • Forskare: Förbjud bly i återvunnen PVC 2020-02-12 Forskare vid Stockholms universitet uppmanar EU-parlamentet att rösta nej till förslaget att tillåta bly i återvunnen PVC. Hör professor Christina Rudén förklara varför och läs forskarnas brev till EU-parlamentarikerna.
 • Långa tidsserier är ovärderliga för att kunna särskilja vilka förändringar i havsmiljön som är naturliga och vilka som orsakas av mänskliga aktiviteter. Här tas vattenprov utanför fältstationen Askölaboratoriet. Foto: Jakob Walve Miljö­övervakningens långa tidsserier 2020-01-15 Miljöövervakningens långa tidsserier av miljödata utgör den vetenskapliga grunden för förståelse av storskaliga förändringar i havet. De är också en förutsättning för kostnadseffektiva åtgärder för ett friskare hav.
 • Foto: Le Carlsson Rapport 1/2019 Miljögifter i Östersjön – en exposé 2019-11-14 Mängden kemikalier i samhället har ökat lavinartat de senaste årtiondena. Många av dem har nått havet, vilket lett till skadliga effekter på växter och djur. En ny del i Östersjöcentrums rapportserie berättar om miljögifterna i Östersjön.
 • Foto: Witthaya Prasongsin/Mostphotos Farliga ämnen och cocktaileffekten 2019-11-08 Vid november månads Baltic Breakfast presenterade regeringens särskilda utredare, professor Christina Rudén från Stockholms universitet ACES, sin nya utredning om cocktaileffekten av kemikalier.
 • Baltic Breakfast: Havsfrågorna i EU-valet – vad tycker partierna? 2019-05-15 Med mindre än två veckor kvar till valdagen handlade maj månads Baltic Breakfast förstås om EU-valet och varför det är viktigt för havet.
 • Årsrapport från Östersjöcentrum 2019-04-26 Östersjöcentrums första årsrapport är lika mångfasetterad som centrets verksamhet. – Det är fantastiskt att se året summerat och hur mycket vi har åstadkommit, säger föreståndare Tina Elfwing.
 • Förhandsvisning av Baltic Sea Science Center på Skansen Baltic Sea Science Center öppnat 2019-04-11 Det nya Östersjöhuset på Skansen invigdes 11 april 2019. Två dagar med förhandsvisningar för de närmaste föregick den stora invigningen av kronprinsessan Victoria.
 • Baltic Breakfast: Kemikalier i varor 2019-03-20 Välkomna till Baltic Breakfast där vi diskuterar kemikalier i varor och varför vi behöver ha större tillgång till information om vad de innehåller.
 • Undersökning om beslutsstöd 2019-03-18 Projektet BONUS DESTONY, där Östersjöcentrum deltar, genomför just nu en webbundersökning om beslutstödssystem. Om du har erfarenhet av sådana, eller skulle vilja ha, gå gärna in och svara!
 • Foto: Ewa Wisniewska/Azote Baltic Breakfast: NonHazCity – den kemikaliesmarta staden 2019-02-20 Olika kemikalier från samhället hamnar till slut i våra hav. Men varifrån kommer de? Vilka är de största källorna och vad kan vi åtgärda för att minska spridningen? Vid denna Baltic Breakfast presenterades samarbetsprojektet NonHazCity som syftar till att göra städerna runt Östersjön kemikaliesmarta.
 • En torsk flyttar in i det stora rovfiskakvariet. Den fiskades upp i Blekinge, och simmade ut inför TV4s kameror. Foto: Skansen Östersjön på Skansen 2019-02-12 Nu är det klart. Det nybyggda huset på Skansen som helt och hållet handlar om Östersjön. Många forskare har varit inblandade för att fylla huset med innehåll.
 • Policy Brief: Mer information behövs om kemikalieinnehållet i varor 2018-10-19 Forskare och analytiker vid Baltic Eye ser ett akut behov av åtgärder för att förbättra informationen om vilka kemikalier som ingår i vanliga konsumentartiklar.
 • Dr Chris Cvitanovics forskning visar att Baltic Eyes arbete har påverkat både politik och praxis, de egna medarbetarna och Stockholms universitet i stort. Ny studie: Baltic Eye påverkar på flera nivåer 2018-09-25 Baltic Eyes arbete har haft effekt på flera nivåer. Det har påverkat såväl politik och praxis som universitetet i stort, visar en ny studie.
 • Vilka regleringar behövs för farliga ämnen så att de inte skadar havsmiljön? 2018-05-30 Begränsningar av farliga kemikalier som DDT och PCB har gjort att Östersjöns säl och havsörn har återhämtat sig. Kemikalieutsläppen idag från mikroplast, läkemedel och kemikalier i konsumentprodukter kräver andra åtgärder.
 • R/VElectra af Askö Öppet skepp vid Strömmingsfestivalen 2018-05-07 Östersjöcentrums forskningsfartyg R/V Electra besöker Trosa Strömmingsfestival den 10 maj! Välkommen ombord för att möta vår besättning, prova på några av våra forskningsaktiviteter eller ta del av vilken forskning som bedrivs vid Askölaboratoriet.
 • Slut på stockholmarnas gamla synder 2018-04-19 Stockholmarnas historiska avloppsutsläpp påverkar inte längre vattenkvaliteten i innerskärgården. Det visar ny forskning från Stockholms universitet som presenteras i en ny rapport. Dessutom avancerad vattenrening, blåstång och småbåtars påverkan i vikar.
 • Östersjöcentrum välkomnar förbud om mikroplast i kosmetika 2018-02-01 Sverige förbjuder mikroplast i avsköljningsbara kroppsvårdsprodukter från och med 1 juli. Ett bra beslut för miljön, enligt våra forskare, som hoppas att även andra produkter snart förbjuds.
 • Forskare kommenterar satsning på havet 2017-08-31 Regeringens besked om ytterligare miljonsatsningar på havet är positiva nyheter för oss på Östersjöcentrum. Läs kommentarerna från våra forskare och omvärldsanalytiker.
 • Havsutsikt 1/2017, forskare om havet 2017-08-29 Nio nya artiklar om havet. Miljöministern i en krönika om framtiden för våra svenska havsområden. Från Stockholms universitet skriver forskare om vitaminbrist hos många havslevande djur samt om vitmärlans känsliga ögon.
 • Gratis affisch, Östersjöns arter och miljöer 2017-07-21 Beställ en dekorativ affisch med ett smakprov från både sajten havet.nu/livet och den tryckta boken Växter och djur i Östersjön.
 • Hur påverkas havet av marint fritidsliv? 2017-07-11 Marin och kustnära turism är den största sektorn av de maritima näringarna och därmed en viktig del i strategin för hållbar blå tillväxt i Östersjöområdet. Men för att turismen ska blomstra så behöver både djur, natur och vatten hålla god kvalitet.
 • Hormonstörande ämnen i marina miljöer 2017-07-11 Vi vet väldigt lite om hormonstörande ämnens långsiktiga effekter på människor och miljö. Debatten har fokuserat på effekter på människor och för lite på vad som händer i miljön. Man talar nästan inget om effekterna i haven. Men det finns skäl att ändra på detta.
 • Daphnia med mikroplast i magen Policy Brief: Mikroplast i marint liv 2017-06-16 Man vet inte exakt hur skadlig mikroplast är för havets djur men studier visar att partiklarna kan orsaka försämrad fortplantning och överlevnad. Risken för permanenta skador på ekosystemet motiverar kraftfulla politiska åtgärder för att strypa tillförseln av mikroplast till havet.
 • 10års-jubileum för havet.nu 10 år i havets tjänst 2017-06-15 Sveriges största webbsajt om havet fyller tio år. Sedan starten år 2007 har den populära webbplatsen havet.nu presenterat nyheter, forskning och fakta om havet. Från alla och för alla. Med Stockholms universitet som avsändare.
 • SvD: Plast i haven varar i 100-tals år 2017-05-15 På 50 år har plastförbrukningen ökat 20 gånger. Mycket hamnar i haven, där det kan ta flera hundra år innan skräpet bryts ned. Plast i magen och försämrad fruktsamhet är två konsekvenser av detta. Så här skadar plasten djur och natur.
 • Ministerbesök på R/V Electra 2017-05-12 Miljöminister Karolina Skog och klimatminister Isabella Lövin åkte ut med Östersjöcentrums nya forskningsfartyg Electra för att diskutera havsfrågor med våra forskare.
 • Policy brief: Avancerad vattenrening 2017-05-05 Avancerade vattenreningstekniker kan vara ett sätt att möta utmaningarna kring samhällets ökande kemikalieanvändning. Nya tekniker möjliggör kraftigt reducerade utsläpp av till våra vattenmiljöer och kan minska risken för marina föroreningar.
 • DN: Reningsverken får inte bort alla gifter 2017-04-20 Under världsvattendagen 22 mars uppmärksammade Dagens Nyheter vår nya policy brief om avancerad vattenrening och vilka utsläppseffekter det skulle innebära att uppgradera ett fåtal av Östersjöns kustnära reningsverk.
 • Stora mängder mikroplast även funna i sjöar 2017-02-20 Enligt en pågående finsk studie har stora mängder mikroplast hittats i sjön Kallavesi. Liknande fynd har gjorts i svenska sjöar, och det blir allt tydligare att problemet med plastpartiklar inte bara rör havsmiljöer. Sveriges Radio bad vår ekotoxikolog Marie Löf att reda ut var plasten kommer ifrån, hur den påverkar sjöarna och hur vi kan minska utsläppen.
 • Utredning om skarpare förbud mot mikroplast 2017-01-24 Regeringen öppnar för att ett förbud om mikroplaster i kosmetika ska bli mer omfattande och beröra fler produkter än tidigare. Ett initiativ som välkomnas av forskare vid Östersjöcentrum.
 • Sjöfåglar äter plast eftersom det luktar mat Sjöfåglar äter plast eftersom det luktar mat 2016-11-10 Många havsfåglar använder luktsinnet för att finna föda när de flyger över oceanerna. Nu har amerikanska forskare visat att även plast i havet avger den lukt som fåglarna letar efter. ”Det är oroande resultat”, säger Marie Löf från Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.
 • Östersjöseminarium: En kunskapsinjektion inför arbetet med FNs hållbarhetsmål 2016-10-20 Stiftelsen Hållbara Hav och Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum bjöd in till Östersjöseminarium med fokus på FN:s hållbarhetsmål.
 • Många okända kemikalier i Östersjön 2016-05-25 Nya kemikalier upptäcks inte i analyser av fisk i Östersjön, det visar en studie från Stockholms universitet. Anledningen är att man väljer att titta efter de kemikalier som man redan känner till, och som till stor del redan är reglerade genom lagstiftningen.
 • Vetandets värld om mikroplast i miljön 2016-05-25 I en miniserie om två program tog Sveriges Radio Vetandets värld upp problemen med mikroplast i naturen. Marie Löf, forskare vid Baltic Eye på Östersjöcentrum medverkade i programmen.
 • Ny rapport om tillståndet i våra hav 2016-05-24 Havet 2015/2016 är en omfattande kartläggning, baserad på den marina miljöövervakningen, av tillståndet och de mest angelägna miljöproblemen i våra hav. Från Stockholms universitet har 17 marina experter deltagit som författare eller på annat sätt bidragit till rapporten.
 • Stockholms universitet säger ja till förbud mot mikroplast 2016-05-03 Kemikalieinspektionens förslag om ett svenskt förbud mot mikroplast i kosmetika är i grunden bra. Men det har också brister. Det konstateras i remissvaret som lämnades till regeringen den tredje maj.
 • Omslag till rapporten Svealandskusten 2016 Vill du veta mer om skärgårdens miljö? 2016-04-28 Sveriges mest omfattande regionala kustprovtagning leds av experter från Stockholms universitet. Nu finns de senaste resultaten presenterade i en populärvetenskaplig rapport. Den görs i nära samverkan med andra aktörer i regionen, och har kustmiljön i fokus.
 • Den mesta mikroplasten i miljön kommer från vägtrafik och konstgräsplaner, Båtbottenfärger viktig källa till mikroplast i havet 2016-03-16 Den mesta mikroplasten i miljön kommer från vägtrafik och konstgräsplaner, enligt en ny studie från IVL, Svenska Miljöinstitutet. Men hur mycket som når havsmiljön är oklart. Enligt forskare kan andra källor vara minst lika viktiga. "En viktig källa tycks vara slitage från båtbottenfärger" säger forskaren Marie Löf.
 • Daphnia med mikroplast i magen Forskare: Regeringen bör förbjuda mikroplasten 2016-01-22 Tretton forskare, varav flera från Stockholms universitet, uppmanar i en debattartikel i Svenska Dagbladet regeringen att följa Kemikalieinspektionens råd om att införa ett svenskt förbud mot kroppsvårdsprodukter som innehåller mikroplast.
 • Ett steg närmare svenskt förbud mot mikroplast 2016-01-18 Kemikalieinspektionen (KemI) föreslår ett svenskt förbud mot mikroplast i kroppsvårdsprodukter. Det framgår av myndighetens nya rapport till regeringen.
 • Klimat- och miljöminister och vice statsminister Åsa Romson. Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet Regeringen tillsätter utredning om mikroplastförbud 2015-10-06 Regeringen utreder möjligheterna att införa ett svenskt förbud mot mikroplaster i kroppsvårdsprodukter och kosmetika. "Jag hoppas att det svenska initiativet kommer att inspirera de andra Östersjöländerna", säger klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP).
 • Marie Löf, SVT Vetenskapens värld om plast Vetenskapens värld om plast i haven 2015-09-29 I måndags sändes två filmer om nedskräpning av plast i haven i SVT's Vetenskapens värld. Därefter diskuterades problemet. Marie Löf, ekotoxikolog vid Östersjöcentrum förklarade bland annat om ljuspunkter och vad som går att göra.
 • Oskar KIhlborg och Sören Kjellkvist kommer i land från äventyren över Östersjön Mikroplastpaddlare åter i land 2015-06-16 Äventyrarna Oskar Kihlborg och Sören Kjellkvist kom till Nybrokajen i Stockholm i söndags efter en tio dagar lång paddeltur på stand up paddleboard från Visby till Stockholm. På vägen har de håvat efter mikroplaster som överlämnats till Stockholms universitet för analyser.
 • Ny rapport om kustens miljö 2015-04-23 Förra sommarens stora algblomning gav tydligt avtryck i den årliga undersökningen av miljötillståndet längs Svealandskusten. En ny rapport som sammanfattar miljötillståndet längs vår kust. Läs om: Tillståndet längs kusten / Allt om sommarens algblomning / Från skitbärarkäringar till moderna reningsverk / Miljögifter i fisk och sediment / Sjöfåglar med problem
 • Hygienprodukter med mikroplast Stort intresse för nya rön om mikroplast 2015-04-16 Baltic Eye-forskaren Katja Broegs nya rön om mängden mikroplast från kroppsvårdsprodukter som årligen släpps ut i Östersjön har fått stor medial uppmärksamhet.
 • Policy brief: Mikroplaster i hygienartiklar 2015-04-15 Hygienprodukter är en liten men viktig källa av mikroplast till miljön. Baltic Eye har i ett Policy Brief sammanfattat ett antal råd för hur man kan minska utsläppen av mikroplaster från hygienprodukter.
 • Tärna fångar fisk Ett nytt modelleringsverktyg simulerar miljögifter i Östersjön 2014-09-16 Föroreningar av organiska miljögifter och andra farliga kemiska ämnen är ett av de stora miljöproblemen i Östersjön. Nu har forskare vid Stockholms universitet utvecklat ett nytt modelleringsverktyg som kan förutsäga den framtida fördelningen av organiska miljögifter i Östersjön.
 • Universitetets Östersjöforskning i kortform 2014-05-22 Hur ofta kommer syrerikt vatten att flöda in i Östersjön i framtiden? Vad är skillnaderna mellan Östersjöländers miljölagar? Hur mycket betyder cyanobakterier för Östersjöns produktion? Det är några av många frågor som forskare inom ett stort forskningsprogram vid Stockholms universitet försöker att besvara.
 • Svealandskusten 2014 Syrefattigt djupvatten flödar in i Stockholms skärgård 2014-04-25 Syrefattigt djupvatten från öppna Östersjön har strömmat in i skärgårdens djupaste fjärdar. Där har nu allt vatten djupare än 60 meter mycket låga syrehalter. Det får konsekvenser för fisk och bottendjur, och medför att fosfor frisätts från bottnarna. Det framgår av en rapport från Svealands kustvattenvårdsförbund, vars undersökningsverksamhet och rapportering leds av marin expertis från Stockholms universitet.
 • Bottentrålning frigör gifter 2014-03-06 Bottentrålning används för att fiska bland annat räkor, torsk och strömming. Metoden är omdiskuterad eftersom den har stor påverkan på miljön. Ändå ökar trålningen framförallt på djupare vatten. Ny forskning från det strategiska forskningsprogrammet Baltic Ecosystem Adaptive Managagement (BEAM) vid Stockholms universitet, visar att bottentrålning resulterar i grumligt bottenvatten och att miljögifter som tidigare var låsta i bottnen frigörs och återinförs i ekosystemet. Dessa miljögifter blir också tillgängliga för organismer som lever i vattnet.

Kontakt

Vetenskaplig ledare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum

Medarbetare: Miljögifter