Baltic Sea Fellows

Jerker Lokrantz/Azote

Baltic Sea Fellows – ett marint kollegium

Under regeringens satsning på strategiska forskningsområden (SFO) var BEAM, Baltic Ecosystem Adaptive Management, under 2010–2015 en av Stockholms universitets större forskningssatsningar. Universitetet beslutade därefter att de strategiska medlen även fortsättningsvis ska användas för att utveckla den marina forskningen.

Baltic Sea Fellows har bildats som en fortsättning av BEAM. Gruppen består av för närvarande av åtta lektorer, biträdande lektorer och postdoktorer vid sex av Stockholms universitets institutioner. Under 2018-2022 kommer gruppen arbeta med tvärvetenskapliga forskningsprojekt med Östersjön i fokus.

Nyheter från Baltic Sea Fellows

  • Östersjöns ”döda bottnar” inte så döda som vi tror 2020-03-16 Det finns levande djur även i de mest extrema syrefria bottenzonerna i Östersjön, visar en ny studie. Bland annat hittade forskarna rundmaskar som överlever där.
  • Östersjöns dolda rörelser kartläggs 2020-02-27 Forskningsfartyget Electra befinner sig nu utanför Grisslehamn för att mäta turbulens och omblandning i havet. Forskarna ombord vill lära sig mer om processerna som styr omblandning i Östersjön – något som påverkar såväl algblomningar som utbredningen av syrefria bottnar.
  • Forskare: Förbjud bly i återvunnen PVC 2020-02-12 Forskare vid Stockholms universitet uppmanar EU-parlamentet att rösta nej till förslaget att tillåta bly i återvunnen PVC. Hör professor Christina Rudén förklara varför och läs forskarnas brev till EU-parlamentarikerna.
  • Långa tidsserier är ovärderliga för att kunna särskilja vilka förändringar i havsmiljön som är naturliga och vilka som orsakas av mänskliga aktiviteter. Här tas vattenprov utanför fältstationen Askölaboratoriet. Foto: Jakob Walve Miljö­övervakningens långa tidsserier 2020-01-15 Miljöövervakningens långa tidsserier av miljödata utgör den vetenskapliga grunden för förståelse av storskaliga förändringar i havet. De är också en förutsättning för kostnadseffektiva åtgärder för ett friskare hav.
  • Policy brief: EU:s regelverk för kemikalier behöver bli mer transparent 2019-11-14 De riskbedömningar som registreras i Reach måste förbättras för att möta utmaningarna med kemiska risker i vardagen. Ökad transparens är en viktig del i den omställningen.
  • En ny art i Östersjön, svartmunnad smörbult. Foto: André Maslennikov/Azote Baltic Breakfast: Nya arter i Östersjön 2019-03-20 Välkommen till årets första frukostseminarium där vi samtalar om invasiva arter i Östersjön!

Strategisk Östersjöforskning vid Stockholms universitet

Efter det femåriga forskningsprogrammet BEAM:s avslut 2015, beslutade Stockholms universitet att fortsatt stödja projekt som stärker det marina forskningsområdet. Östersjöcentrum ansvarar för anslagsfördelningen inom marin och tvärvetenskaplig Östersjöforskning.