Denna tvärvetenskapliga kurs fokuserar på hur olika delar av EU, det svenska samhället och Östersjöns omgivande länder arbetar med gemensamma miljöutmaningar, både i vattnet och på land.

Från forskning till förvaltning i verkligheten

Undervisningen är varierad och innehåller ett stort antal föreläsningar från Östersjöcentrums forskare och omvärldsanalytiker, tillsammans med tjänstemän för miljöfrågor vid departement, myndigheter och företrädare från civilsamhället. Studenterna får en bred bild av hur arbetet med beslutsfattande går till i praktiken och några av de miljöutmaningar som diskuteras är övergödning, fiske, miljögifter och biologisk mångfald.

Utöver föreläsningar och studiebesök får studenterna två veckors fältkurs vid vår marina forskningsstation Askölaboratoriet. Under exkursionen fokuseras arbetet på provtagning och modellering av data och studenterna får lära sig att dra slutsatser om vad resultaten kan betyda för förvaltningen av Östersjön.

Läs mer om vad tidigare föreläsare och kursdeltagare har tyckt om kursen: 
"Från ax till limpa när det gäller förvaltning av Östersjön"
 

Ansökan

Nästa omgång av kursen Östersjöns ekosystem: tillämpade studier, modellering och förvaltning (15 hp) ges under mar-maj 2021. Ansökan stänger 15 oktober.

Läs mer om kursen i utbildningskatalogen och anmäl dig här.