Marinbiologi

utbildning på klippor

Marinbiologi

Utbildningarna till marinbiolog ger dig god kunskap om de marina ekosystemen längs hela Sveriges kust, från brackvattensmiljöerna i Östersjön till våra mest marina miljöer på Västkusten. Du får också en god överblick över vilka miljöproblem vi har i Sverige och globalt, och hur man försöker lösa dem. Fältkurser på Askölaboratoriet och på Tjärnö Marinbiologiska laboratorium ingår i utbildningarna. Som marinbiolog kan du jobba på kommuner, länsstyrelser, myndigheter eller konsultföretag eller som miljöinformatör, vetenskapsjournalist eller lärare. Du kan också gå vidare och forska, nationellt eller internationellt. Många av studenterna i marinbiologi väljer att söka MSF-stipendium (Minor Field Studies) för att göra sina examensarbeten i tropikerna. Vid Institutionen för biologisk grundutbildning – BIG administreras den egna institutionens kurser och program i marinbiologi och de program och kurser som ges av Institutionen för ekologi, miljö och botanik – DEEP.

 

Kurser i marinbiologi vid Stockholms universitet:

Ekotoxikologi, grundnivå, 15 hp​

Marinbiologi, grundnivå, 15 hp, sommarkurs 

Marinbiologi, självständigt arbete, grundnivå, 15 hp Ges under VT 2020, sista anmälan 15 oktober

Marin ekosystemdynamik, avancerad nivå, 7,5hp

Tropisk marinbiologi, grundnivå, 7.5 hp 

Tillämpad marin bevarandeekologi, avancerad nivå, 15 hp

Tropisk vattenvård, avancerad nivå, 15 hp, distanskurs Ges under VT 2020, sista anmälan 15 oktober

Östersjöns ekosystem: tillämpade studier, modellering och förvaltning, Avancerad nivå, 15 hp Ges under VT 2020, sista anmälan 15 oktober

 

Kontakt

Studievägledare
Elisabet Weingartner
elisabet.weingartner@su.se
08-16 40 69

Birgitta Åkerman
birgitta.akerman@su.se 
08-16 40 70

Studierektor
Michael Tedengren
michael.tedengren@su.se
08-16 13 56

Studera vid Askölaboratoriet

Studera vid Askölaboratoriet

Många olika kurser använder årligen Askölaboratoriet för att låta studenterna prova på fältarbete i praktiken. Huvuddelen är högskolestuderande som läser alltifrån grundutbildning till högspecialiserade doktorandkurser.

Sök marina kurser

Till utbildningskatalogen
Folder om marina utbildningar

Folder om marina utbildningar

Nu har vi samlat information om hur du kan läsa program eller kurser om havet vid Stockholms universitet i en smidig folder. Kontakta oss om du vill ha tryckta exemplar eller ladda ned en PDF.