Vid Stockholms universitet finns många utbildningar för dig som är intresserad av ett arbete med havet i fokus. 

Broschyr om marina utbildningar
Mejla oss om du vill ha vår utbildningsfolder!

Ladda ner vår folder i PDF (nedan) eller mejla oss så skickar vi gärna tryckta exemplar att dela ut till studenter, lärare eller andra intresserade! 

Läs till miljövetare

Läs till marinbiolog

Läs till maringeolog  

Läs till oceanograf 

Läs kurser om Östersjön

Läs kurser om havet