Vetenskap

Östersjöcentrum - en samlingspunkt för marin forskning
Utbildning

Utbildningar om havet

Skaffa dig en marin utbildning! Vid Stockholms universitet finns ett brett utbud av marina kurser som ger dig rätt förutsättningar för arbetslivet.

Borstnate

Plant-Fish

Nu finns flera resultat från projektet Plant-fish klara. Här har man undersökt hur hur vegetation och rovfiskar hänger ihop i grunda vågskyddade vikar i Östersjön.

manure fertilizer experiments

Utvärdering av gödsel

Det här projektet undersöker hur den fasta delen av grisgödsel kan uppgraderas till ett mer stabilt, ekonomiskt transporterbart och näringsrikt organiskt gödselmedel.

Torsk otoliter

Hundra år av tillväxt

I det här projektet ska man undersöka och kartlägga utvecklingsmönstret hos plattfisk och torsk i Östersjön sett över en hundraårsperiod.

Baltic Bridge

Baltic Bridge

Satsningen ska underlätta nätverkande mellan forskare, utveckla gemensam kursverksamhet och potentiellt bygga upp nya sätt att dela infrastruktur.

Vetenskap för en bättre havsmiljö

Den forskning vi bedriver inom Östersjöcentrum ska fokusera på vetenskapliga frågor som är betydelsefulla för förståelse och förvaltning av Östersjön och dess avrinningsområde.

Fokus ligger på Östersjöns största miljöutmaningar: att minska övergödningen, nå ett hållbart fiske, minska miljögiftsbelastningen och bevara den biologiska mångfalden.

Vetenskaplig ledare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum:

Marin forskning vid universitetet

Östersjöcentrum samlar forskning

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennium. Inom Östersjöforskningen, särskilt ekosystemforskning, forskning om organiska miljögifter, naturresurshushållning och användning av ekologiska modeller som stöd för miljöförvaltning är universitetet ledande. Men även när det gäller annan forskning är universitetet framstående, såsom forskning i andra svenska havsområden, i tropiska hav och i polarområdena.

Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka, samla och synliggöra denna betydande marina verksamhet.

Institutioner där det bedrivs forskning om havet:

Marin forskning utgör en del av universitetes ledande forskningsområde:
Klimat, hav och miljö.