Vetenskap

Östersjöcentrum - en samlingspunkt för marin forskning

Framstående forskning och utbildning om havet

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennium. Idag arbetar forskare, experter och kommuniatörer på runt tio olika insitutioner vid vårt lärosäte med havet. Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka, samla och synliggöra denna betydande verksamhet.

Utbildning

Utbildningar om havet

Skaffa dig en marin utbildning! Vid Stockholms universitet finns ett brett utbud av marina kurser som ger dig rätt förutsättningar för arbetslivet.

Jerker Lokrantz/Azote

Stor satsning på Östersjöforskning

Stockholms universitet gör en strategisk Östersjösatsning. Nya forskare på institutionerna ska tillsammans bilda i ett marint forskarkollegium vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

BNI logga

Modellering och beslutsstöd

Inom Baltic Nest Institute (BNI) pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete med det modellsystem som legat till grund för eutrofieringsdelen i Baltic Sea Action Plan (BSAP).

Baltic Bridge

Baltic Bridge

Satsningen ska underlätta nätverkande mellan forskare, utveckla gemensam kursverksamhet och potentiellt bygga upp nya sätt att dela infrastruktur.

Vetenskap för en bättre havsmiljö

Den forskning vi bedriver inom Östersjöcentrum ska fokusera på vetenskapliga frågor som är betydelsefulla för förståelse och förvaltning av Östersjön och dess avrinningsområde.

Fokus ligger på Östersjöns största miljöutmaningar: att minska övergödningen, nå ett hållbart fiske, minska miljögiftsbelastningen och bevara den biologiska mångfalden.

Vetenskaplig ledare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum: