Berättelser 2014

Mats WIklund. Foto: Eva Dalin

Servetten

Mats Wiklund är universitetslektor vid Institutionen för data- och systemvetenskap med inriktning på datorspelsbaserat lärande. Han är en av initiativtagarna till Stockholms universitets kandidatutbildning i datorspelsutveckling.

Karin Steffensen talks about diversity

Befriande mångfald

Karin Steffensen är sektionschef för Kompetenssektionen på Personalavdelningen vid Stockholms universitet. Förutom att leda Kompetenssektionens arbete är Karins främsta uppdrag att utveckla och stötta universitetets chefer och ledare både i grupp och individuellt. Bland annat ansvarar Karin för universitetets chefs-och ledarutvecklingsprogram. Karins utgångspunkt är att chefs-och ledarskap kan vara utmanande och komplext men också givande och utvecklande. Ledarskap kan tränas, det handlar i stor utsträckning om att ge chefer tydliga förutsättningar, kunskap och verktyg så att de kan axla rollen som chef och ledare.

Francisco Lacerda. Foto. Eva Dalin

Bluffen med lögndetektorerna

Francisco Lacerda är professor i fonetik med inriktning på spädbarnets språkvärld inom Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet.

Martin Jakobsson. Foto: Glenn Mattsing

Frusen värld – en karta over Arktiska oceanens botten

Martin Jakobsson är professor i maringeologi och geofysik och prefekt på Institutionen för geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet.

Ten-year-old boy solved atomic structure

Tio år och atomstrukturlösare

Sven Hovmöller är professor vid Institutionen för material- och miljökemi. Hans son, Linus Hovmöller Zou, blev internationellt känd när Linus för ungefär två år sedan löste atomstrukturen på en komplicerad kvasikristallapproximant.