Francisco Lacerda. Foto. Eva Dalin
Francisco Lacerda. Foto. Eva Dalin


I början av 2000-talet installerade ett flertal brittiska myndigheter och försäkringsbolag ett avancerat röstanalyssystem som skulle analysera inkommande samtal och avslöja om den som ringde in för att till exempel sjukanmäla sig talade sanning.

Problemet var bara att systemet inte fungerade. Jag och kollegan Anders Eriksson från Göteborgs universitet konstaterade i en gemensam artikel att de senaste 50 årens forskning kring röst-baserade lögndetektorer kommit fram till att metoden är ungefär lika träffsäker som att singla slant.

Vad man vet i dag så finns det ingen säker metod att avslöja någon som ljuger. I alla tider har människor försökt att skilja sant från falskt. Ibland har man trott att man har lyckats. Men hittills har inget system kunnat fungera på vetenskapliga grunder. Och det är helt sant.

Berättare: Francisco Lacerda