Ceremonies

Conferment of Master's Degrees 19 May 2017

Magisterpromotion SU

Professorsinstallation och doktorspromotion 2016

Professorsinstallation och doktorspromotion 2016 SU

Professorsinstallation och doktorspromotion 2015

Professorsinstallation och doktorspromotion 2015


Magisterpromotion 28 oktober 2016

Conferment of Master's Degrees autumn 2016 SU


Magisterpromotion 27 maj 2016

Magister 2016
Ceremonies info