I vattnets ytskikt bildas en tunn ytfilm med mickroorganismer som virvlar upp och bildar de partiklar som behövs för att moln ska bildas.

- Jag skulle säga att det är en helt ny era inom marin moln- och partikelforskning, säger Caroline Leck, professor i kemisk meteorologi vid Stockholms universitet.