Isbrytaren Oden lämnade Tromsö i Norge 5 juli och har färdats längs den ryska ishavskusten. Första etappen hade temat Från tinande permafrost till utsläpp av växthusgaser. Under sju veckor till havs har forskarna fokuserat på den yttre delen av grundhaven i Östsibiriska Arktiska oceanen med syfte att öka förståelsen av hur upptinande permafrost och så kallade gashydrater leder till att gammalt organiskt kol frigörs och hur detta kan omvandlas till växthusgaser som koldioxid och metan. För första gången upptäcktes förhöjda metanhalter i havsvattnet ända upp till ytan längs kontinentalsluttningen.