2013

Kan man lita på opinionsundersökningar?

13211201

Statistiker om opinionsundersökningar

13105501

Odysseus och Lara Croft

13209601

Matens arenor

13208001

Levande frågelåda

13205501

Världsvattendagen 2013

13203201

Stressforskningsdagen 2013

13203004

Öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar

Sedan 30 år tillbaka ger Stockholms universitet öppna föreläsningar där universitetets forskning presenteras i populärvetenskaplig form. Ämnena är breda - stora och små, nationella och internationella, bekanta eller helt nya.

  • Oftast ingår en frågestund med möjlighet till dialog mellan forskaren och åhörarna
  • Öppna föreläsningar är gratis och för alla.

Har du frågor rörande öppna föreläsningar? Kontakta anette.gardeklint.sylla@su.se.