Temakvällarna Arktiska spår leds av Lotten Gustafsson Reinius, Hallwylsk gästprofessor i etnologi vid Nordiska museet och Stockholms universitet.

Samarbete ger nya perspektiv

Gunhild Ninis Rosqvist och renägaren Niila Inga berättar bland annat om ett samarbete kring mätningar av hur väderförhållanden påverkar renarnas rörelser i landskapet. Projektet syftar till att öka kunskapen om hur klimatförändringar påverkar fjällekosystem genom att kombinera klimatforskning med traditionell samisk kunskap och modern teknik (används av både forskare och renskötare). Genom att gemensamt formulera frågor skapas nya perspektiv på både forskning och forskningens samhällsnytta.

Sibiriska erfarenheter

Samtalet innehåller även jämförande utblickar till forskningsstationen Tjerskij i Sibirien. Också där berörs hur människor och djur vid Ishavet invid Kolymaflodens mynning påverkas av klimatförändringarna. Anna-Lena Laurén, Dagens Nyheters korrespondent i Moskva som skrivit en serie reportage från Sibirien, berättar om sina erfarenheter.

Arktiska spår

Renskiljning i Larkis Nikkaluokta 2014. Foto: Gunhild Ninis Rosqvist
Renskiljning i Larkim Nikkaluokta 2014. Foto: Gunhild Ninis Rosqvist

Under perioden 2016–2019 samverkar Stiftelsen Nordiska museet och Stockholms universitet på forskningstemat "Människor i Arktis i ljuset av klimatförändringarna". Fri entré till museet. Hitta mer information hos Nordiska museet.

Läs mer om samarbetet mellan Tarfala och Laevas.

Lyssna på ett radioreportage från P4 Jämtland med Gunhild Ninis Rosqvist.

Läs texter av Anna-Lena Laurén.

Läs mer om Lotten Gustafsson Reinius.