Vad är egentligen populism? Hur påverkar den våra politiska system i Europa och världen? Vilka jämförelser kan man göra mellan dagens populistiska utveckling och 1930-talet? Vilka psykologiska mekanismer är det som gör att populismens förhållningssätt till världen har så stark dragningskraft?

Det och många anda frågor får du svaret på under ett öppet samtal mellan:

Torun Lindholm, professor i Socialpsykologi vid Stockholms universitet.

Jonas Tallberg, professor i Statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Klas Åmark, professor emeritus i Historia vid Stockholms universitet.

Moderator: Gabriella Ahlström

Antalet platser är begränsade, så för att vara säker på att få en plats, boka här.

Vetenskap för vetgiriga är ett samarbete mellan Stockholms stadsbibliotek och Stockholms universitet. Tillsammans erbjuder vi öppna föreläsningar i aktuella ämnen där publiken även kan ställa frågor och samtala med forskarna.