"Visst finns det fall där det är solklart att vi inte ska döda, men oftare än vi tror är det rätt att döda, ja t.o.m. en bjudande moralisk plikt”, säger Torbjörn Tännsjö.

Om Torbjörn Tännsjö

Tännsjö är emeriterad professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Han har en omfattande vetenskaplig internationell produktion i moralfilosofi, politisk filosofi och bioetik, men är också en välkänd samhällsdebattör i moralfilosofiska ämnen. Hans i sammanhanget mest aktuella bok är Taking Life. Three Theories on the Ethics of Killing (Oxford University Press). Han har också skrivit boken Filosofisk tröst : en bok om döden. Läs mer om Torbjörn Tännsjö.

Makt, rädsla, ansvar och skuld

Puur är är en berättelse om en man som mördar av rädsla att förlora sin makt. En berättelse om att leva i isolering och utanförskap men också om att förlora något oersättligt och den fruktansvärda smärta det för med sig. Föreställningen är ett modernt dansverk som kretsar kring dödandet av oskyldiga. Inspirerad av gamla myter och moderna skildringar. Från Herodes till nutida folkmord. Läs mer om Puur.

Vetenskap för alla

Vetenskap i Guldfoajén är ett samarbete mellan Kungliga Operan och Stockholms universitet. Tillsammans erbjuder vi öppna föreläsningar kopplade till några av Operans mest intressanta föreställningar. Föreläsningarna är alltid gratis och öppna för alla. För säker sittplats, kom i god tid!

Se mer av Torbjörn Tännsjö:

Om dödandets etik.

Vliken tröst finns inför döden?

Vad innebär det att vara en bra medmänniska?