Panel:

Mats Hayen, historiker och arkivarie i Stockholms stad. Känd från släktforskningsprogrammet "Vem tror du att du är?" i Svt.

Kurt Villads Jensen, professor i medeltidshistoria och föreståndare för Centrum för medeltidsstudier på Stockholms universitet.

Hillevi Ganetz, professor och medieforskare med inriktning på genus och populärkultur

Vetenskap för vetgiriga

Samtalet ingår i serien ”Vetenskap för vetgiriga”, öppna föreläsningar om aktuella ämnen, i samarbete mellan Stockholms universitet och Stockholms stadsbibliotek.