"Ett tankeexperiment är ett slags hypotetiskt resonemang, en tankelek, som dessutom ofta är orealistiskt. Ett sätt att tänka som ändå kan vara användbart för att nå fram till insikter av olika slag och som är vanligt inom vissa delar av vetenskap och filosofi.

Inom ämnet fysik finns till en lång tradition av tankeexperimenterande som går tillbaka på Galileo, en tradition som kan sägas kulminera med Einsteins många och fruktbara tankeexperiment i samband med att han utvecklade och populariserade sina båda relativitetsteorier. Och vissa områden inom filosofin – exempelvis moralfilosofi och frågor om personlig identitet – är nästan helt uppbyggda kring resonemang av detta slag.

Under föredraget tänkte jag ge exempel på några kända tankeexperiment såväl inom fysik som inom filosofi, och diskutera varför detta sätt att resonera kan vara användbart." Sören Holst

Om Sören Holst

Sören Holst är teoretisk fysiker vid Stockholms universitet med särskilt intresse för undervisning och pedagogiska frågor.

"Att nå ut med vetenskap och vetenskaplighet utanför den akademiska världen tycker jag är viktigt. När jag själv håller föredrag handlar det oftast om relativitetsteori, som är mitt huvudområde inom fysiken."

Han har skrivit två böcker: en om Einsteins speciella relativitetsteori (”Rumtid”) och en om tankeexperiment inom fysik och filosofi (”Tankar som ändrar allt”).

Läs mer om Sören Holst

Samtalet ingår i serien ”Vetenskap för vetgiriga”, öppna föreläsningar om aktuella ämnen, i samarbete mellan Stockholms universitet och Stockholms stadsbibliotek.