Victor Galaz Foto: Azote images
Victor Galaz Foto: Azote images

 

Victor Galaz, docent i statsvetenskap och ställföreträdande föreståndare vid Stockholms resilienscentrum.

"De globala utmaningar som vi har att hantera är av en helt annat typ än de våra politiska institutioner är skapade för att lösa. Jag kommer att prata om vilka risker detta innebär, och också möjliga sätt att hantera dessa på tillsammans.”

 

 

 

Therese Lindahl Foto: Stockholms resilienscentrum
Therese Lindahl Foto: Stockholms resilienscentrum

Therese Lindahl forskar vid Stockholms resilienscentrum och The Beijer Institute of Ecological Economics. Hennes forskning fokuserar på att skapa en bättre förståelse för mänskligt beteende i sociala ekologiska system.

"Hur vi som individer agerar, oavsett om det är medvetna beslut eller ej, kommer att spela en avgörande roll för om vi kan ta oss an de stora utmaningar vi står inför. Jag kommer att prata om social normer, hur de kan uppstå och aktiveras och hur de skulle kunna leda till de storskaliga beteendeförändringar vi behöver."

Lisen Schultz Foto: Stockholms resilienscentrum
Lisen Schultz Foto: Stockholms resilienscentrum

Lisen Schultz är vice forskningsledare vid Stockholms resiliencentrum och grundare av Pontus Schultz Foundation som verkar för ett mänskligare näringsliv.

 

 

 

 


 

 

 

Vad krävs egentligen för att få till en hållbar förändring? Lyssna på Johan Rockström från Stockholms resilienscentrum.

*Massive Open Online Course

Vetenskap för vetgiriga

Samtalet ingår i serien ”Vetenskap för vetgiriga”, öppna föreläsningar om aktuella ämnen, i samarbete mellan Stockholms universitet och Stockholms stadsbibliotek.