"Förliden fredag d. 16 mars 1792, kl. 3/4 till 12 om aftonen, då hans Kongl. Maj:t nyss var inkommen på maskeradbalen uti Kongl. Operahuset, hade en okänd mask infunnit sig uti trängseln af de masker, som samlat sig bakom konungen, och der aflossat en pistol hvars skott tagit ett stycke öfver venstra höften något ifrån ryggraden."

Karin Sennefelt är professor i historia vid Stockholms universitet och har forskat om 1700-talets politiska kultur.

Läs mer om Karin Sennefelts forskning.

Läs mer om uppsättningen Maskeradbalen på Kungliga Operan.