Se föreläsningen:

Se en kortfilm om ämnet:

– Resultatet är tydligt både i amerikanska och europeiska data. De mest osjälviska får flest barn och de måttligt osjälviska har högst lön. Och vi finner resultatet även över tid – de människor som är mest generösa vid en tidpunkt ökar mer i lön fram till nästa mätning, säger Kimmo Eriksson, forskare vid Centrum för evolutionär kulturforskning vid Stockholms universitet.

Kimmo Eriksson Foto: Jonas Bilberg
Kimmo Eriksson Foto: Jonas Bilberg

Tvärtemot tidigare forskning

Kimmo Eriksson är en av författarna till studien “Generosity pays: Selfish people have fewer children and earn less money” som fokuserar på osjälviskhet ur ett ekonomiskt och evolutionistiskt perspektiv. Forskare vid Stockholms universitet har i samarbete med Institutet för framtidsstudier och University of South Carolina undersökt hur själviskhet relaterar till inkomst och fertilitet. Resultaten som är baserade på analyser av fyra stora europeiska och amerikanska databaser går tvärtemot teorier om att själviska människor lyckas sno åt sig mer pengar genom sin själviskhet vilket föreslagits inom tidigare forskning.

Vetenskap för vetgiriga

Samtalet ingår i serien ”Vetenskap för vetgiriga”, öppna föreläsningar om aktuella ämnen, i samarbete mellan Stockholms universitet och Stockholms stadsbibliotek.