Följ evenemanget "70 år av mänskliga rättigheter" på Facebook

Boka plats för säker sittplats

"Rösträtten är en mänsklig rättighet enligt de flesta internationella deklarationer och konventioner om politiska rättigheter. Samtidigt skiljer sig rösträtten från många andra mänskliga rättigheter i ett antal avseenden som vi ska diskutera under föreläsningen.

  • För det första kan det diskuteras på vilka grunder rösträtten verkligen bör anses vara en mänsklig rättighet. Är möjligheten att rösta lika grundläggande som exempelvis rätten att inte utsättas för tortyr eller rätten till liv?
  • För det andra skiljer sig rösträtten från andra mänskliga rättigheter med avseende på för vilka den gäller. Mänskliga rättigheter brukar anses tillfalla var och en i kraft av att vara människa. Rösträtten är dock alltid begränsad till vissa människor, till medborgare och vuxna, till exempel. I många länder existerar även andra begränsningar, för personer med funktionshinder och fångar.

Frågan är alltså vilka begränsningar av rösträtten som är förenlig med att betrakta den som en mänsklig rättighet." /Ludvig Beckman

Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap Foto: Niklas Björling
Ludvig Beckman
Foto: Niklas Björling

Ludvig Beckman är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och forskar om bland annat demokratiteori, politisk teori och politisk filosofi. Han är även författare till boken Frontiers of democracy. The right to vote and its limits (2009). Föreläsningen ingår i en serie om deklarationen för mänskliga rättigheter som arrangeras under 2018.  

Vetenskap för vetgiriga är ett samarbete mellan Stockholms stadsbibliotek och Stockholms universitet. Tillsammans erbjuder vi öppna föreläsningar i aktuella ämnen där publiken även kan ställa frågor och samtala med forskarna.