"Köket är en av de privata stadshushållens mest kvinnligt kodade sfärer, men också ett rum för konsumtion och produktion som signalerar status och identitet" säger Karin Carlsson.

Köket som samhällsspegel

Karin Carlsson är doktor i historia vid Stockholms universitet. Hon ingår just nu i ett forskningsprojekt tillsammans med Stadsmuseet, som undersöker olika bekönade rum i staden. Karin Carlssons intresserar sig för de privata stadsköken. Hur såg gränsen mellan manligt och kvinnligt ut? Hur speglas den tekniska utvecklingen i köket? Går det att diskutera relationen mellan olika grupper i samhället utifrån ett samtal om kök?

Om Karin Carlsson

"Mitt huvudsakliga forskningsintresse är riktat mot genus- och välfärdsfrågor. Framför allt i relation till de skiftningar som under 1900-talet skett - och idag sker - vad gäller familje- och socialpolitikens utformning och hur detta vidare påverkat hushållens sätt och möjligheter att organisera olika omsorgsuppgifter."

Vetenskap för vetgiriga

Samtalet ingår i serien ”Vetenskap för vetgiriga”, öppna föreläsningar om aktuella ämnen, i samarbete mellan Stockholms universitet och Stockholms stadsbibliotek.