"Vi vet att psykologiska faktorer samverkar med desinformation på ett farligt sätt, men vad menas egentligen med kunskapsmotstånd? Det ska vi ta reda på." säger Åsa Wikforss.

Tvärvetenskaplig satsning

Tillsammans med en grupp forskare inom filosofi, psykologi, statsvetenskap och medie- och kommunikationsforskning har psykologen Torun Lindholm och filosofen Åsa Wikforss fått drygt 50 miljoner kronor av Riksbankens jubileumsfond för att på ett tvärvetenskapligt sätt undersöka kunskapsresistens, dess natur och orsaker.

Om föreläsarna

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.

Torun Lindholm är professor i socialpsykologi vid Stockholms universitet.

Arne Jarrick är professor i historia vid Stockholms universitet.

Vetenskap för vetgiriga

Samtalet ingår i serien ”Vetenskap för vetgiriga”, öppna föreläsningar om aktuella ämnen, i samarbete mellan Stockholms universitet och Stockholms stadsbibliotek.