12.00: Du hälsas välkommen av rektor och kårens ordförande

12.20: Bra att veta - information från IT-och media, Infocenter och Stockholms universitesbibliotek

 

 
 

14.00: Att studera med funktionshinder och dyslexi. (Observera att denna föreläsning sker i sal Spelbomskan, 7tr)

14.10 : Gustav Fridolin berättar om sin tid vid universitetet

14.30: Hur klarar jag studierna? Tips och råd om studieteknik och studievanor

15.00: Akademiskt skrivande - Tips och råd om hur du skriver på universitetet