Forskardagarna

Föreläsning den 11 oktober 2016 10.30-11.40

Konsten att skapa demokratiska konflikter, med statsvetaren Elín Hafsteindóttir. Smaltången - unik för Östersjön, med växtekologen Ellen Schagerström.

Kontakt

Ansvarig: Samverkansavdelningen
E-postforskardagarna@su.se
Mer information: su.se/forskardagarna

Program för Forskardagarna 2017

Under årets Forskardagar botaniserade besökare bland Stockholms universitets allra senaste forskningsrön, presenterade av våra nyfikna och nyblivna doktorer.