Arbete och återhämtning

 

Delade turer och långa arbetsdagar

 

Vårt största folkhälsoproblem

 

Hur länge orkar vi arbeta?