I stora drag går arbetet ut på att bygga upp webbplatsen i följande steg:

 1. I det tillhandahållna skalet fyll på strukturen med för er relevanta underavdelningar.
 2. Skapa och publicera artiklar.
 3. Komplettera med fler element.

Layout, färgkodning, terminologi och information på webbplatsen

Det finns instruktioner framtagna om hur en webbplats ska struktureras med tanke på val av startsida, vilka ingångar som ska finnas, terminologi för ingångar och undermenyer, färgkodning, samt vilken information som ska finnas under respektive ingång.
Läs mer om layout, färgkodning, terminologi och obligatorisk information

Skapa och publicera artiklar

I Polopoly version 9 kan du göra artiklar synliga på utwebben, dvs publicera artiklarna, på flera olika sätt:

 1. Genom att kopiera referens till artikeln och klistra in i löpsedeln
  Lägg till artikeln på en sida
 2. Genom att kopiera referens till artikeln och klistra in i en manuell kölista
  Kopiera in referens i manuell publiceringskö
 3. Genom att kategorisera artikeln så att den dyker upp i en metadatadriven lista.
  Kategorisering

Komplettera med fler element

Listor
Listor används t ex för att visa upp nyheter och evenemang, men du kan också använda listor för att på ett effektivt sätt visa upp artiklar som på något sätt är relaterade till varandra. Listelementet innehåller en kö som antingen kan vara manuell, dvs man klistrar in de artiklar som ska visas upp i listan i kön, eller metadatadriven, dvs man definierar vilken kategori av artiklar som ska visas upp i listan.
Listor

Marknadsföringselement
Detta element kan antingen innehålla en bild, en flash eller en video. Dessutom kan man komplettera detta med en beskrivningstext och en länk. Marknadsföringselementet finns som val i toppytan på sidtyperna "Startsida A" och "Startsida B", men kan även läggas i löpsedeln på en avdelnings- och ingångssida.
Marknadsföringselement

Puff/teaser
På de ställen där du behöver ha fler element i samma löpsedel och visa upp mer text, kan elementet puff/teaser vara användbart. Observera dock att i löpsedeln skall detta element inte ha någon bakgrundsfärg. Det går även att länka detta element till en artikel, avdelning eller extern webbsida.
Skapa puffar/teasers

Externa datakällor
Med detta element kan du läsa in aktuell information från andra system, t ex SUKAT, SISU och DiVA. Med detta element kan du även publicera RSS-flöden från bloggar.
Skapa en automatisk lista

Bygga högerspalt
Du bygger upp högerspalten genom att använda dig av elementet puff/teaser. I de färdiga skalen finns förberedda element som vägleder dig hur du ställer in elementet på rätt sätt, t ex rätt bakgrundsfärg.
Överst i varje högerspalt ska relevant kontaktinformation ligga.
Högerspalten går att ärva ner till underliggande avdelningar.
Skapa genvägar, Skapa puffar/teasers

Bygga startsida
När du känner dig relativt klar med strukturen på din webbplats är det dags att bygga upp startsidan. Du har två varianter på layout att välja mellan, Startsida A eller Startsida B.
Skapa en sajts startsida

Bygga landningssidor
Med landningssidor kan med fördel ersätta enklare webbplatser vilket betydligt underlättar förvaltningen av dina webbplatser.
Du skapar en landningssida antingen med mallen för Avdelningssida eller för startsida B utan toppyta.

Webbalias

Webbalias för webbplatser i Polopoly version 9 läggs upp direkt i redaktörsgränssnittet av webbplatsens huvudredaktör.

De nya friendly-URL's i Polopoly version 9 gör att många äldre webbalias inte behöver läggas upp.

Följ de riktlinjer som finns till hur webbalias får och ska utformas.

Se instruktion under rubriken "Domänalias och webbalias" om hur du lägger upp webbalias.