Webbläsare

Använd Firefox när du arbetar i Polpoly. Det är den webbläsare som fungerar bäst med Polopoly.

Struktur

 • Puffar för artiklar i löpsedeln på startsidan får inte innehålla stora bilder eller färgad bakgrund, endast artikelpuff med/utan tumnagelbild eller motsvarande puff/teaser. Lämpligt antal artikelpuffar är 3-4 beroende på innehåll i övriga ytor.
  Artiklar (PP), Skapa puffar/teasers (PP)
 • Målgruppsingångarna får bara vara i en valfri färg.
  Skapa målgruppsmeny (PP), Målgruppsmeny (PP)
 • I högerspalten ska kontaktruta finnas, vara färgkodad och ligga överst, därunder ev. genvägar och sedan puffar och ev. listobjekt. Undantag är startsida, som har målgruppsingångar överst, och landningssidor, där ev. målgruppsingångar ligger överst eller där genvägar in i webbstrukturen kan ligga ovanför kontaktrutan. Tänk på att högerspalten inte ska vara alltför fylld och brokig!
  Högerspalten (PP)
 • Tänk på att högerspalten är uppdelad på en övre och en undre högerspalt för att du ska kunna anpassa webbsidan för bästa visning i en läsplatta. Du kan kontrollera hur resultatet blir genom att ändra fönsterstorleken på din webbläsare och se hur spalterna och menyerna ändras och omfördelas.
  Högerspalten (PP)
 • Vänstermenyer ska inte vara djupare än tre nivåer. Om det är fler än 5 ingångar ska de ordnas i bokstavsordning.
  Sidor (PP)
 • Landningssidor är till för att samla information för att presentera ett ämne eller rikta sig till en viss målgrupp. Länka därifrån till relevanta sidor på webbplatsen.
  Skapa landningssidor (PP)

Funktioner

 • Kategorisera nyheter och evenemang till respektive fakultets webbplats samt de centrala webbplatserna (globala kategorier, "Subject").
  Kategorisering (PP)
 • Använd funktionen "Extern datakälla" för att ta in uppgifter från Sukat, DiVA och Sisu och presentera dem på olika sätt.
  Skapa listor (PP)
 • Använd tidsstyrning för artiklar och marknadsföringsytor, t.ex. under semestertider.
  Tidsstyra en artikel (PP), Bild i marknadsföringselementet (PP)
 • Använd listor med länkar till artiklar för att samla ihop relevant information om visst ämne. Lägg förklarande puff ovanför.
  Skapa listor (PP)

Språk och terminologi

Artiklar

 • En artikel ska alltid ha en hemvist, d.v.s. artikeln ska ligga under artikelfliken på relevant avdelning och referensen till artikeln ska klistras in på den avdelningens startsida. Fler referenser till artikeln kan sedan klistras in på relevanta ytor. En artikel kan aldrig bo under startsidan.
  Artiklar (PP), Referera och avpublicera (PP)
 • Skriv med tydlig och luftig struktur och tänk på syfte och målgrupp.
  Att skriva för webben (VI)
 • Du kan lägga in alternativ rubrik/ingress/länktext som visas när artikeln är i puffläge.
  Artikelns puffläge (PP),
 • Sökmotoroptimera dina artiklar genom att bl.a. skriva tydliga rubriker och ange metabeskrivning.
  Hur sökmotoroptimerar jag min artikel? (PP)
 • Sidansvarig ska vara institution/avdelning/funktion/person. Tänk efter vem som ska få meddelande om någon använder funktionen att kontakta redaktören längst ner i artikeln. Kanske bättre att ange en opersonlig funktionsadress istället för att redaktören kontaktas?
  Skapa en standardartikel (PP)
 • Ange gärna PÅ-och AV-datum om en artikel ska hämtas upp i en metadriven lista, den hittas lättare då.
  Tidsstyra en artikel (PP)
 • Glöm inte att avpublicera en artikel innan du tar bort den med krysset, annars är den fortfarande sökbar på internet. Tänk på att även ta bort referensen till artikeln på alla ställen den finns inklistrad.
  Tidsstyra en artikel (PP)

Filer, bilder och filmer (resurser)

 • Du kan samla ihop filer, bilder och filmer och ladda upp dem under fliken "Resurser" under den avdelning de i första hand bor, för att få en överblick. Du kopierar sedan referensen till dem därifrån. Alternativet är att ladda upp resurserna under den artikel de hör till. Observera att filer som laddas upp under en artikel även ligger som bifogad fil under artikeln.

Pdf:er

 • För att en pdf ska vara tillgänglig för alla, ska den alltid vara skapad från ett rätt formaterat original så att det skapas rätt koder för talsyntes. Inskannade texter måste tolkas av OCR.
  Skapa tillgängliga pdf-dokument (pdf) (199 Kb)
 • Den text du anger i fältet "Titel" är den som syns som filnamn. Lägg alltid till "(pdf)" sist i titeln, storlek på filen visas automatiskt.
  Lägg till filer (PP)
 • Du kan ladda upp ny version av en fil genom att gå in i resursen och ladda upp ny version.
  Lägg till filer (PP)
 • Glöm inte att avpublicera pdf:en innan du tar bort den med krysset. Filen fortsätter annars att vara sökbar på internet.
  Avpublicera dokument, bilder, video (PP)

Bilder

 • Lägg alltid in ALT-text för bilder.
 • Ange namn på fotograf, i ALT-text och som bildtext.
 • När du lägger in bild i artikel: högerklicka alltid och ange storlek och placering.
  Bilder (PP)