Struktur och terminologi

En webbplats ska vara välstrukturerad och överskådlig så att besökaren lätt hittar det den söker. Det är också viktigt att besökaren känner igen sig genom att webbplatsen följer samma riktlinjer och rekommendation vad gäller struktur, färger, språk och terminologi som gäller för Stockholms universitet. Innehållet ska vara relevant för verksamheten. Bilder och bildspråket ska addera något ytterligare. Externa länkar öppnas i nytt fönster.

Menyerna bör inte vara djupare än 3 nivåer. Om en vänstermeny innehåller fler än 5 ingångar ska dessa placeras i bokstavsordning.
En artikel ska alltid kunna återfinnas via menyn men referera och länka gärna till den på andra relevanta ytor. Se också till att de olika delarna på webbsidorna, och särskilt startsidan, är i balans.

Anpassa dina texter

Du bör anpassa dina texter vad gäller  innehåll och utformning beroende på vilken kanal du skriver för, vilken typ av text det är och vilken din målgrupp är. I "Manualen för visuell identitet" kan du läsa vad du ska tänka på när du skriver för webben. Där kan även läsa om tonalitet och skrivriktlinjer vid Stockholms universitet.