Det är mycket viktigt att informationen på universitetets webbplatser är aktuell och korrekt. Arbeta smart, undvik dubbeljobb och tänk på: vem äger och uppdaterar informationen? Länka dit, hämta hem information och lyft dina egna relevanta nyhetsartiklar och evenemang till centrala webbar och fakultetswebbar.
Det är också mycket viktigt ur användarperspektiv att vi har en enhetlig struktur, terminologi och form för webbsajter inom domänen su.se. Det underlättar för besökaren att känna igen sig och också för hur du som redaktör ska tänka när du skapar en artikel och andra objekt på din webbplats.

Organisera arbetet med din webbplats

Planera webbarbetet över året, följ universitetets årsklocka av aktiviteter, upprätta en kommunikationsplan för specifika insatser och gör regelbundna genomgångar av webbplatsens innehåll.

Skapa flöde från extern datakälla

I Polopoly kan du hämta hem information till din webbplats som flöde från t.ex. Forskningsdatabasen, Driftinformation eller Facebook, genom att skapa en automatisk lista (”Extern datakälla”). För DiVA, Sukat och Sisu kan du välja olika mallar för presentation.
Polopoly: Skapa listor

Hänvisa till information på de centrala eller andra webbar

Länka till den plats där informationen bor och där den uppdateras kontinuerligt. Tänk på att viss information bör finnas på din webbplats även om du inte har någon egen information om just detta. Skapa då en artikel eller puff, beskriv tydligt vad informationen gäller och vart länken vidare leder. Med andra ord, gör inte bara en puff med bara rubrik och länk vidare med samma text.
Polopoly: Skapa puff/teaser

Lyft artiklar till andra webbplatser

Genom att använda global kategorisering kan artiklar på en webbplats även synas i listor på andra webbplatser. De kategorier på olika webbplatser som är möjliga att använda ser du i fältet till höger när du skapar en artikel.
För hjälp med att lyfta en händelse eller nyhet till mer än listor på su.se, su.se/english och su.se/medarbetare: kontakta redaktion@su.se, för fakultetswebbar och andra webbplatser kontaktar du ansvarige huvudredaktör för respektive webbplats.
Polopoly: Kategorisering

Utformning av artikelpuff i en löpsedel

Nedanstående punkter listar vad du ska tänka på vad gäller en artikelpuff som ska ligga på en löpsedel. Dessa är obligatoriska för att artikelpuffen ska kunna lyftas upp på en löpsedel på våra centrala webbar.

  • Bra rubrik, tydlig men helst högst en rad
  • Tumnagelbild som är relevant
  • Ingress som sammanfattar innehållet
  • Länktext som är kortare än rubriken och som ger ett mervärde

Observera att du kan ge alternativ rubrik, ingress och länktext till din artikel genom att lägga in dessa under fliken ”Pufftext” i artikeln.
Polopoly: Artiklar