Nyckelord

En förståelse för hur din målgrupp söker efter ditt innehåll är centralt för att lyckas med sökmotoroptimering. De begrepp, meningar eller frågor som de skriver in i en sökmotor måste på något sätt återfinnas i din text för att det ska bli en matchning. Nyckelorden kan du använda i rubriker, ingress, metadescription, och bildtexter. Överdriv dock inte!

Titel

Titeln är det som visas i listen överst och på fliken i webbläsaren. I Polopoly visas titeln på avdelningen om du har klickat på den, om du klickar på en artikel är det den rubriken som visas som titel.

Rubriker

Rubriknivåerna H1 och H2 är de som läses av sökmotorerna. Använd tydliga och berättande rubriker. H1 är huvudrubriken ("Title" i redaktörsgränssnittet) och H2 är den rubriknivå du främst ska använda dig av i texten. Om det är bättre ur läsbarhetssynpunkt ska du såklart använda rubrik H3 men den läses alltså inte av sökmotorerna.

Ingress

Ingressen ska sammanfatta vem, när, var, vad och hur. Använd gärna ingressen när du anger metabeskrivningen (metadescription) för artikeln.

Metabeskrivning

Texten i fältet "Metabeskrivning" ska tydligt beskriva vad artikeln handlar om. Med metabeskringen styr du vad som visas i sökresultatet för artikeln. Du kan lägga in ingressen till artikeln men ännu hellre en annan och anpassad text. Det får rum 150 tecken i fältet och är ingressen längre bör du omformulera den.

Länkar

Ett länknamn ska kunna läsas ur sitt sammanhang. En länk får alltså inte heta "Läs mer" eller "Klicka här" utan beskriva vart man hamnar när man klickar på den.
För externa och interna länkar kan du gärna ange rubriken på den sida länken leder till. I Polopoly kan du använda knappen "Lägg till länk" när du lägger in en intern länk i brödtexten: om du ställer markören där du vill ha länken, så visas automatiskt rubriken för sidan som länktext.
Externa länkar in till din webbplats höjer rankingen i sökmotorerna men även interna länkar räknas.

Länkar till dokument ska också ha tydliga och beskrivande namn samt information om filformat och storlek. I Polopoly skriver du det namn som ska synas i fältet "Titel". Ange där också filformat inom parentes. Storleken på filen läggs till automatiskt.

ALT-texter

Sökmotorerna läser även av ALT-texter till bilder, vilket höjer rankingen. Ange därför tydlig ALT-text och med information om fotografens namn.

Google Analytics

Med Google Analytics får du tillgång till ett avancerat statistikverktyg där du t ex kan se hur många som har besökt din webbplats, hur de tog sig dit och vilka sidor de besökte mm. Själva verktyget är gratis att använda och nås via ett enkelt webbgränssnitt. Du lägger enkelt in koden med koppling till ditt Googlekonto på din webbplats i Polopoly.
Följ gärna upp en artikel eller film som du publicerat på din webbplats och se vilket genomslag den fick.

Länkar till mer information