En webbplats måste alltid ha en ansvarig huvudredaktör (webbplatsansvarig) som är informations- och innehållsansvarig å prefektens eller motsvarande enhetschefs vägnar.

Ansvarig huvudredaktör ska ha gått tre specifika halvdagsutbildningar som anordnas inom ramen för Kommunikationsnätverket och som ger kunskap om

  • relevanta regler, riktlinjer samt lagstiftning ( "Juridik på internet")
  • informationsstrukturer för webb samt hur optimera webbsidan för sökmotorer ("Sökmotoroptimering")
  • hur man skriver för webben och våra olika målgrupper samt benämner länkar enligt E-delegationens riktlinjer ("Att skriva för webben")

En huvudredaktör ska även ha kunskap i bildbeskärning och bildhantering och följa universitetets bildanvisningar.

Webbplatsansvarig ansvarar för att övriga webbredaktörer på webbplatsen arbetar enligt den lagstiftning och de regler, riktlinjer och rekommendationer som är gällande. Även webbredaktörer uppmanas att gå dessa tre halvdagsutbildningar.

Inom Kommunikationsnätverket anordnas även andra webbrelaterade seminarier och workshops.

För webbplatser i Polopoly gäller att ansvarig huvudredaktör även ska ha gått den huvudredaktörsutbildning som anordnas av IT-avdelningen. Ansvarig huvudredaktör ska ha gått samtliga utbildningsmoment inom en 1.5 års period och erhåller då ett diplom som huvudredaktör i Polopoly.

Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen anordnar webbstugor och brush-ups där redan utbildade huvudredaktörer och webbredaktörer i Polopoly kan komma och få hjälp med specifika problem samt bolla idéer kring struktur, innehåll och funktionalitet.