Kan endast utföras av huvudredaktör.

1. Ta fram artikeln och klicka på "Redigera" och sedan på fliken"Avancerat".

2. I fältet "Webbredaktör" skriver du in den nya webbredaktörens användarnamn med tillägg "@su.se"  eller söker fram det i listorna (de är indelade i olika avsnitt för att lättare hitta). Markera namnet.

3. Klicka på "Spara och visa" eller "Spara och stäng".

Obs! Du kan bara ändra namnet på webbredaktören för en artikel i taget.