Vad är en alfabetisk lista (A-Ö lista)?

Den alfabetiska listan är en sammanställning av utvalda artiklar inom en webbplats, i bokstavsordning. Webbplatsbesökaren hittar den alfabetiska listan genom en länk i funktionsraden med namnet A-Ö (eller A-Z på engelska webbplatser).

Den alfabetiska listan läggs på en dold sida i hierarkin inom en webbplats, som i stort sett bara innehåller en lista. Sidan i sin tur klistras in under rubriken A-Ö i konfiguraionselementet för webbplatsen. I och med att den klistras in där så aktiveras länken i funktionsraden.

Listelementet i sin tur är med fördel kopplad till en metadatadriven kö, som söker efter artiklar som kategoriserats med den lokala kategorin A-Ö.

När väl A-Ö-listan är skapad och inkopplad kan man enkelt lägga till artiklar genom att kategorisera dem med kategorin A-Ö.