Som exempel kan nämnas webbplatserna www.su.se, www.su.se/medarbetarewww.su.se/english. De hör till samma domän www.su.se, som av namnservrarna pekas till Polopolyservrarna. I Polopoly hanteras de som separata webbplatser, för vilka man ställt in att domänalias för webbplatserna är http://www.su.se, http://www.su.se/medarbetare, respektive http://www.su.se/english.

Följ följande steg för att ställa in domänalias:

1. Öppna webbplatsen i Polopoly CM.
2. Öppna fliken "Avancerat / Sajtalias".
3. Tryck på "Redigera".
4. Tryck på "Nytt" under rubriken "Virtuella domänalias för denna sajt".
5. Fyll i domänalias under rubriken "Alias". Ange en fullständig URL med http:// i början.
6. Tryck på "Spara direkt" under fältet med domänaliaset.
7. Tryck på "Spara och visa".

En webbplats kan ha flera domänalias, men ett markeras som huvudalias. Exempelvis har den centrala engelska webbplatsen har förutom sitt huvudalias http://www.su.se/english även domänaliaset http://www.su.se/English.