Exempelvis är adressen http://www.su.se/studera ett alias som dirigeras om till adressen http://www.su.se/utbildning/studera.

Webbalias hanteras per webbplats av huvudredaktören under fliken "Avancerat / Sajtalias". Webbalias anges relativt adressen för webbplatsen (läs mer om domänalias här). I föregående exempel med adressen http://www.su.se/studera, så har man under rubriken "Webbalias i sajten" lagt in ett alias kallat /studera som pekar mot den önskade avdelningen.

Följ följande steg för att lägga upp ett nytt webbalias:

1. Öppna webbplatsen i Polopoly CM.
2. Öppna fliken "Avancerat / Sajtalias".
3. Tryck på Redigera.
4. Tryck på Nytt under rubriken "Webbalias i sajten".
5. Fyll i webbalias under rubriken "Alias".
6. Välj om destinationen är till en extern (URL) eller intern (innehållsobjekt) adress:
a. För extern adress anges den fullständiga adressen under rubriken "URL".
b. För intern adress klistras en referens till den interna avdelningen in intill rubriken "Innehållsobjekt". Alternativt används knappen "Bläddra..." för att lokalisera destinationen.
7. Tryck på "Spara" direkt under webbaliaset.
8. Tryck på "Spara och visa".

OBS! Ett webbalias får inte kollidera med namnet på en sida eller annat sajtalias i systemet. Sker det så kommer Polopoly i första hand välja avdelningen när webbplatsbesökaren försöker använda aliaset.