1. Skapa en avdelningssida som t.ex. heter "Lägg till evenemang". Under artikelfliken där, välj "Lägg till evenemang" i rullgardinsmenyn och klicka sedan på "Skapa".

Skapa evenemangsformulär
 

2. Ange titel på webbformuläret och klistra in referensen för den avdelningen där du vill samla artiklarna som kommer in, förslagsvis "Evenemang".

Inställningar evenemangsformulär
 
 

3. Gå in under fliken "Rubriker & texter" och ange:
a. Rubriker och texter i formuläret: Beskrivning sida 1 och ev. underrubrik sida 1.
b. Rubriker och texter i sidan som visas när evenemanget skapats: Rubrik sida 2, ev. underrubrik sida 2 samt Text i länk tillbaka till formulär.

Rubriker och text evenemangsformulär
 
 

4. Klicka på "Infoga"

5. Gå in på avdelningssidan "Lägg till evenemang och skapa en puff/teaser. Lägg in Titel och ev. instruktionstext och klistra in referensen till webbformuläret under rubriken"Internt innehållsobjekt (t.ex avdelning eller artikel)". Klicka på "Infoga".

6. Klicka på "Spara och visa" på avdelningssidan.

7. De artiklar som kommer in kategoriserar du till lämplig publiceringskö eller om du har en manuell kö, klistrar du in referensen till evenemangsartikeln i den manuella publiceringskön.OBS! Det finns ingen notifikationsfunktion.