Du kan bädda in externt innehåll med hjälp av script eller embed-kod i i Polopoly. Detta är dock inget vi rekommenderar, då överföring av data då inte är säkert och innehållet inte alltid visas på ett optimalt sätt. Observera att det som visas också måste följa Stockholms universitets visuella identitet.

Eftersom Stockholms unviersitets webbplatser skuddas med TLS (https), måste länken till externt innehåll alltid leda till en sida med https-protokoll. Om inte, så visas en varning för osäkert innehåll eller så visas inte innehållet alls i webbläsaren.