1. Skapa eller gå till den avdelningssida där du vill placera listan.

2. Klicka på "Skapa lista".

 

3. En ny flik öppnas för listobjektet.

4. Ange namn på listan.

5. Välj listtyp "Alfabetisk lista".

6. Ange ev. beskrivning av lista (visas som text under listrubriken).

7. Välj "Metadriven publiceringskö" och klicka på "Skapa". En ny flik öppnas nu för köobjektet.

8. Ange namn på publiceringskön.


9. Under fliken "Inställningar", under rubriken "Associerade sajter" markerar du Stockholms universitet.

 

10. Gå tillbaka till fliken "Innehåll" och scrolla ner på sidan.

11. Under "Globala kategorier" ska du klicka på trekanten bredvid Institutioner för att visa underkategorierna. Markera den institution/enhet du önskar skapa en lista för. I listan finns även ev. underavdelningar.
Skriv även in ev. taggning under "Tag" (denna typ av kategori kan tilldelas en profilsida av redaktör som innehar utökad behörighet för profilsidor). OBS! Om du använder dig av värden i "Tag", så måste du samtidigt använda den globala kategorin för din institution; kombinationen gör att rätt personer dyker upp i listorna! Om du anger flera kategorier visas bara profilsidor som innehar samtliga angivna kategoriseringar.

12. Klicka på "Spara och infoga", "Infoga och visa", "Infoga".

13. Klicka på "Spara och visa" för avdelningssidan.

14. Förhandsgranska för att kontrollera listan.