Vad är en profilsida?

Varje medarbetare som har en anställning vid Stockholms universitet har en profilsida. Profilsidan skapas automatiskt vid nyanställning och avpubliceras när anställningen avslutas. Om personen återkommer i tjänst återaktiveras profilsidan med all inlagd info intakt.

Till profilsidan hämtas relevant information från SUKAT och medarbetaren själv kan komplettera med egen porträttbild, texter, filer och länkar. Profilsidorna kan därför med fördel användas som den samlande presentationssidan för en medarbetare. Det finns både svensk och engelsk version. Texterna skrivs in i separata fält för respektive språk och visas på de svenska respektive engelska centrala webbplatserna. Porträtt, filer och länkar är desamma för båda språkversionerna.

Visning och sökbarhet

Profilsidan visas på webbplatsen su.se/profiles och webbadressen följer mönstret ”su.se/profiles/användarnamn universitetskonto”.

För att öka sökbarheten rekommenderar vi därför att lägga länkar till medarbetarnas profilsidor på era webbsajter. Det länkas även till profilsidan i sökresultat i SUKAT.

Listor i Polopoly

I Polopoly är varje profilsida taggad med en global kategori som motsvarar tillhörigheten till institution/enhet (tresiffrig kod i SUKAT). Som webbredaktör kan du därför enkelt samla länkarna till medarbetares profilsidor i en metadriven lista. Du kan också skapa listor med manuell publiceringskö (ett tips är då att först skapa dold metadriven lista som du kan plocka referenser ifrån). Med utökad behörighet kan du lägga in ytterligare kategorisering och därmed skapa än mer detaljerade listor. Utökad behörighet kan ges till ansvarig huvudredaktör för en webbsajt efter förfrågan via Serviceportalen.
Hur du skapar listor

Innehåll och redigering

Informationen som läggs in på profilsidan ska vara kopplad till medarbetarens tjänst på Stockholms universitet, se vidare Regelboken. Information om innehåll och utformning av profilsidor samt instruktioner finns på Medarbetarwebben. Där finns även tips vad gäller läsbarhet, sökoptimering, m.m.

Redigering av profilsidan görs av medarbetaren själv i ett förenklat redaktörsgränssnitt av Polopoly. Ingen särskild utbildning behövs och instruktioner med FAQ finns på Medarbetarwebben. Ansvarig huvudredaktör för en institutions/enhets webbplats kan ges särskild behörighet att redigera de egna medarbetarnas profilsidor (förfrågan om utökad behörighet görs via Serviceportalen).

Profilsidor - information och instruktioner (su.se/medarbetare/profilsidor)
Profile pages - information and manual (su.se/staff/profilepages)