Redigera medarbetares profilsidor

Det finns två sätt att logga in för att redigera profilsidor:

  • Klicka på pennan på profilsidan som är placerad under SUKAT-rutan. Du kommer då in i ett förenklat gränssnitt av Polopoly (utan navigeringsyta till vänster, toppyta, skrivbord, sökfält eller inkorg).
  • På vanligt sätt i Polopoly, t.ex. via su.se/editpolopoly. Den egna profilsidan ligger som en artikel på skrivbordet, andras profilsidor hittar du via sökfunktionen eller i någon lista som finns skapad på din webbplats. Du redigerar då medarbetarens profilsida i ditt eget redaktörsgränssnitt.

Hitta förlorad profilsida eller bild

Om man av misstag råkar ta bort en profilsida, bild eller fil går det att få fram dem igen. I FAQ:n i instruktioner för medarbetare finns det beskrivet hur man hittar sin profilsida eller bild via sökfunktionen. Det går inte att söka fram förlorade filer eller länkobjekt via sökfunktionen. Både bilder och filobjekt kan dock återfinnas via knappen "Egenskaper", se nedan. En återfunnen bild eller fil kan bara klistras in i texteditorn, inte under fältet Profilbild respektive Filer. Observera att fältet för sökfunktionen inte finns i det förenklade gränssnittet.
Min profilsida, bild eller fil är borta

Du kan även hitta alla objekt som hör till en profilsida genom att klicka på knappen "Egenskaper", sedan på fliken "Refererande innehåll", bocka i "Inkludera referenser till behörighetsföräldrar" och sedan klicka på  knappen "Visa refererande innehåll". Kopiera referensen till objektet genom att klicka på Kopiera-ikonen, klicka på "Stäng och återgå" och klistra in objektet på önskad plats i texteditorn. Detta tillvägagångssätt återfinns inte i FAQ:n i manualen för medarbetare, eftersom vi bedömer att man helst bör vara utbildad redaktör för att gå in under "Egenskaper".

Skapa listor med ytterligare taggning

Varje profilsida har tilldelats en global kategori som motsvarar organisationstillhörigheten i SUKAT:s databas (tresiffrig kod). Mappen för dessa kategorier heter "Profilsidor" och där finns även kategorier för ev. underavdelningar men dessa kan inte användas som kategori för att skapa listor. För att ta fram mer specifika listor kan du skapa manuella listor men vill du arbeta med metadrivna listor kan du kategorisera profilsidorna genom ytterligare taggning. Ange då helst unika taggar såsom  exempelvis "forskare franska", "doktorand spanska", etc. som inte riskerar att återanvändas av annan, även om kombinationen av taggning + global kategori egentligen förhindrar att detta ska kunna ske.

Så här lägger du in tagg:

Ta fram önskad profilsida genom att söka på medarbetarens namn i sökfunktionen nedtill i gränssnittet, tryck Enter och klicka sedan på objektet "Personlig profilsida". Du kan såklart också ta fram profilsidan via en befintlig kö du redan skapat. Profilsidan läggs nu som en flik i arbetsytan. Klicka på fliken "Avancerat".
 

Klicka på "Tag" och ange önskad term eller fras. Du kan skapa en ny tag här och då skriver du tagen och avslutar med Enter-slag. Om tagen redan finns så dyker förslag upp efter att du skriver in andra bokstaven. Du kan ange flera olika taggar. Observera att tagen ska vara så unik som möjligt, d.v.s. ange inte t.ex. "Forskare" utan "Forskare franska".

Du kan även ange term/fras under "Person" om du använder dig av det för att visa artiklar i en metadriven lista som rör en viss person.

OBS! Rör ej följande ytor:

  • PÅ- eller AV-tid: detta styrs via SUKAT:s databas.
  • Förinställd kategori. ta inte bort denna eller lägg till annan.

Klicka på "Spara och stäng".