Varje profilsida har tilldelats en kategori som motsvarar organisationstillhörigheten i SUKAT:s databas (tresiffrig kod). Denna typ av kategori listas under de globala kategorierna i mappen "Profilsidor". Där finns även ev. underavdelningar inlagda men dessa fungerar inte att för att skapa listor.

Med hjälp av kategoriseringen kan du samla länkarna till medarbetares profilsidor i en lista som är specifik för institutionen/enheten.

Om du vill göra mer filtrerade listor, t.ex. för institutionens doktorander eller forskare i ett visst ämne, kan du skapa listor antingen med hjälp av manuella köer och listor eller genom att tilldela profilsidorna ytterligare kategorisering för att skapa metadrivna köer och listor. Det sistnämnda kräver så kallad utökad behörighet i Polopoly och kan ges till ansvarig huvudredaktör för en institutions/enhets webbplats efter förfrågan via Serviceportalen.

Textguider:
Skapa en metadriven lista för profilsidor
Skapa en manuell lista för profilsidor

För s.k. alfabetisk lista måste du ännu så länge använda stiltypen "Artikel" (densamma som A-Ö-lista i den här webbplatsens sidhuvud):
Skapa en alfabetisk lista (metadriven  artikellista)

Exempel:
Exempel på stilmallar för profilsidor