Under fliken "Startsida/Inställningar" görs de grundläggande inställningarna för en webbplats. Dessa inställningar kan ärvas från överordnade webbplatser ned till underordnade webbplatser, vilket är till fördel om man vill administrera grundinställningarna gemensamt för flera webbplatser samtidigt.

Det som är viktigt att känna till är att görs det inställningar för en webbplats under fliken "Startsida/Inställningar" så ersätter de inställningar som gjorts på överliggande nivåer. Oavsett om inställningarna görs direkt i webbplatsen eller om de ärvs, så är det ett krav att de genomförs.

Visa sidan i navigationsmeny

Rutan Visa sidan i navigationsmeny ska normalt sätt inte vara markerad för webbplatser. Den ska klickas ur i samband med att en webbplats skapas.

Söksida

Under rubriken "Söksida" kopplas webbplatsens sökfunktion in. Se Sökfunktionen på sajten för hur man skapar sökfunktionen och aktiverar den.

Huvudredaktörens konfiguration av webbplatsen

Som huvudredaktör behöver man säkerställa att det finns ett så kallat element för "Huvudredaktörens konfiguration av webbplatsen". Om detta saknas skapas det enkelt genom att:

1. Klicka på "Skapa" intill texten "Konfiguration av webbplats".
2. Öppna fliken "Sidfot" och fyll i postadressen.
3. Klicka på "Infoga".

Inställningarna som ska/kan göras på konfigurationselementet är:

Flik  Rubrik  Funktion
Allmänt Hantera som huvudsite Ska vara markerad för de flesta webbplatser, utom för webbplatser under www.su.se
  Google analytics Nyckel för aktivera spårningen på webbplatsen med hjälp av Google analytics. Tillhandahålls av Kommunikationsavdelningen.
Funktionsrad Lyssna URL URL till funktionen för att ge stöd för de som vill få webbplatsens innehåll uppläst. 
  A-Ö eller A-Z Intern länk till sidan som innehåller den alfabetisk listan. Se nedan hur man skapar en sådan sida.
  In english / På svenska Intern länk till motsvarande webbplats på engelska eller på svenska.
  Interna och externa länkar Ytterligare länkar i funktionsraden. 
Sidhuvud  Använd alternativ bakgrundsfärg i sidhuvudet Alternativ bakgrundsfärg i sidhuvudet används av webbplatser med intern information som exempelvis http://www.su.se/medarbetare/ 
  Använd alternativ teckenstorlek i toppmenyn  
  Logotyper  Det finns utrymme för två logotyper sidhuvudet. 
Sidfot  Postadress  
  Om webbplats Ska länka till avdelning med information om bl a cookies. Grundtexter tillhandahålls av Kommunikationsenheten.
  Lediga jobb  Ska länkas till: http://www.su.se/om-oss/lediga-anstallningar alt. egna sidor med lediga anställningar.
  Kontakt  Ska länkas till kontaktsida som placeras under ingångssidan Om oss.
  Dölj 'Stockholms universitet' i sidfoten Ska bockas i för alla webbplatser utom för www.su.se, www.su.se/medarbetare och www.su.se/english
  Ersättningstext för det dolda 'Stockholms university' i sidfoten Ska innehålla institutitionens/enhetens namn
  Samprofileringsytan Om webbplatsen har flera huvudmän kan deras logotyper läggas in här. Se riktlinjer för samprofilering i manualen för visuell identitet.
  Interna och externa länkar (som ikoner)  Ikoner som länkar från samprofileringsytan till hemsidorna för respektive deltagande enhet 
  Interna och externa länkar Länk i sidfoten till universitetets webbplats: (www.su.se) alt. (www.su.se/english)