Landningssidorna kan se lite olika ut beroende på behov och ha inga eller flera underavdelningar. Gemensamt för landningssidorna är att sidhuvud, sidfot och toppmeny är densamma som den övergripande webbplatsens.

OBS! En landningssida är en vanlig  sida med någon av de kända layouterna. Använd alltså inte det som kallas för Landningssida i Polopoly!

När ska landningssidor användas

Använd landningssidor när du har behov av följande:
- En projektwebbplats
- En forskarskola
- Att visa upp en del av en institution, t ex en avdelning, en kurs eller ett ämne

Använd inte landningssidor utan istället underwebbplatser när:
- Sidorna ska ha en egen avsändare, dvs de inte tillhör den övergripande webbplatsen
- Strukturen är såpass djup och omfattande att enbart vänstermenyer inte räcker till

Observera att när underwebbplatser ska skapas, ska detta göras i samråd med Kommunikationsavdelningen.

Landningssidornas utseende

De finns generellt två olika typer av utseenden för landningssidor och vilka sidtyper man skapar dessa med:

1. Utan undersidor/underavdelningar
Detta utseende lämpar sig när landningssidan ska visa upp innehåll som länkar vidare till innehåll på den övergripande webbplatsen.
För att skapa denna typ av landningssida följ dessa rekommendationer:
Rekommenderas: Startsida B utan något i toppytan
Alternativ: Startsida A

2. Med undersidor/underavdelningar
Detta utseende lämpar sig när landningssidan innehåller egna underavdelningar, dvs att det finns mer information kopplad till landningssidan och som inte ligger i den övergripande webbplatsens struktur.
För att skapa denna typ av landningssida följ dessa rekommendationer:
Rekommenderas: Avdelningssida
Alternativ: Ingångssida utan något i toppytan

Skapa en landningssida

Utför följande steg för att skapa en landningssida:

1. Öppna noden i redaktörsgränssnittet.
2. Öppna fliken Undersidor.
3. Ställ in Sida under rubriken "Ny site, sida eller artikel" och klicka på "Skapa".
4. Mata in landningssidans namn under rubriken "Namn". I många fall behöver du inte skapa ett eget webbalias om du väljer namnet klokt. Tänk också på att webbalias inte får krocka med befintliga avdelningar/sidor på webbplatsen.
5. Välj det utseende du vill att landningssidan ska ha i rullgardinen under landningssidans namn, enligt rekommendationerna ovan.
6. Tryck på Infoga.
7. Justera eventuellt landningssidans placering i listan och tryck därefter på Spara och visa.
8. Öppna den nyskapade landningssidan och tryck på Redigera
9. Öppna fliken "Startsida / Inställningar".
10. Se till att rutan under rubriken "Visa sidan i navigationsmeny" inte är markerad.
11. Klicka på "Spara och visa".