OBS! Denna instruktion gäller endast för kategorier i det globala trädet. För närvarande krävs speciella åtgärder för att flytta kategorier i det lokala trädet. Detta ska rättas till i kommande vidareutveckling av systemet (SUPP9-1632).

Utför följande steg för att flytta en kategori inom ett kategoriträd:

1. Öppna den kategori som ska flyttas.
2. Klicka på knappen för att kopiera kategorin.
3. Öppna den nya föräldernoden, dit kategorin ska flyttas.
4. Klicka på Redigera.
5. Klistra in kategorin under rubriken "Barnkategorier".
6. Klicka på "Spara och visa"
7. Öppna kategorin och tryck på "Redigera"
8. Under rubriken "Välj förälderkategori", välj den nya föräldernoden.
9. Klicka på "Spara och visa"
10. Öppna den gamla föräldernoden, som innehåller kategorin som ska flyttas (finns under rubriken "Välj förälderkategori" då man har själva kategorin öppen).
11. Klicka på knappen "Ta bort"