För att lägga till en ny kategori i ett lokalt träd (som är tillgängligt för redaktörerna för en viss webbplats) behöver man först öppna den nod i trädet under vilken man önskar att den nya kategorin ska ligga. Det finns även ett globalt träd som är tillgängligt att kategorisera ifrån för alla redaktörer som arbetar i systemet. Leta först fram:

  • toppnoden för de lokala kategorierna som finns under fliken "Avancerat / Innehållskategoriseringskonfiguration" för webbplatsen.
  • toppnoden för de globala kategorierna som finns under "Root Department / System Department / Categorization / Global categorizations / Standard categorization / Subject" i vänstermenyn.

Följ följande steg för att skapa en ny kategori:

1. Klicka på Toppnoden. Har oftast namnet "Lokala kategorier för xxx" eller "Local categories for xxx".
2. Tryck på "Skapa" under rubriken "Skapa kategori".
3. Skriv in det önskade namnet på kategorin i rutan "Kategorinamn".
4. Skriv i rutan "Externt id: "category.", följt av kategorins namn, följt av webbplatsens domännamn och eventuella webbalias. Ersätt eventuella divisionstecken ("/") med punkt ("."). Se till att det inte finns några mellanslag eller å,ä,ö. Det är mycket noga att man följer denna del av instruktionen, eftersom den inte går att ändra i efterhand.
5. Klicka på "Spara och infoga".
6. Klicka på "Infoga och visa".
7. Verifiera att den nya kategorin visas genom att gå in på en artikel och titta i det lokala kategoriträdet.