Följ följande steg för att skapa ett lokalt kategoriträd:

1. Öppna fliken "Avancerat" för webbplatsen i Polopoly CM. (Fliken är bara tillgänglig för huvudredaktörer)
2. Öppna fliken "Innehållskategoriseringskonfiguration"
3. Välj Kategoriträd i rullgardinsmenyn och klicka på "Skapa"
4. Skriv i rutan Kategorinamn: "Lokala kategorier för ", följt av webbplatsens namn (därmed blir det lättare för redaktörerna att förstå syftet med kategorierna när de ska användas)
5. Skriv i rutan "Externt id": localcategorytree., följt av webbplatsens domännamn och eventuella webbalias. Ersätt eventuella divisionstecken ("/") med punkt ("."). Se till att det inte finns några mellanslag. Det är mycket noga att man följer denna del av instruktionen, eftersom den inte går att ändra i efterhand.
6. Klicka på "Spara och infoga". Det är viktigt att man trycker på just "Spara och infoga", och inte på "Spara och visa".
7. Klicka på" Infoga och visa".
8. Verifiera att det lokala trädet visas genom att i någon avdelning skapa en artikel.
9. Om bara det lokala trädet visas och det globala trädet saknas, lägg till det globala trädet genom att:
a. Navigera till "Root Department / System Department / Categorization / Global categorizations / Standard categorization" i vänstermenyn och kopiera denna avdelning.
b. Öppna fliken "Avancerat / Innehållskategoriseringskonfiguration"
c. Klicka på "Redigera".
d.Klistra in avdelningen "Standard categorization" som kopierades i föregående steg.
e. Klicka på "Spara och visa".


OBS! Det är mycket viktigt att Externt id blir unikt och inte kolliderar med namnet på någon annan avdelning inom hela systemet.
När väl ett externt id är satt kan det inte tas bort eller ändras. Konventionen att bygga upp detta id enligt ovan är till för att garantera att externt id är unikt, och att det inte kolliderar med andra namn. Exempelvis är Externt id för de lokala träden för http://www.su.se och http://www.su.se/english satta till respektive
localcategorytree.su.se
och
localcategorytree.su.se.english