Utför följande steg om du vill ta bort en kategori ur något kategoriträd:

1. Använd den interna sökfunktionen för att söka upp allt material som eventuellt använder kategorin i fråga.
2. Se till att inget innehåll refererar till kategorin.
3. Leta upp den föräldernod i trädet som innehåller kategorin som tas bort (går exempelvis att hitta under rubriken "Välj förälderkategori" om man har själva kategorin öppen).
4. Öppna föräldern och klicka på knappen "Ta bort".