En lista kopplas till en Publiceringskö där referenser till artiklarna ligger. I publiceringskön kan man antingen manuellt kopiera in referenser till artiklar, eller så hämtas de artiklar in som uppfyller vissa kriterier (genom kategorisering).

Rent praktiskt innebär detta att du måste skapa flera olika element när du skapar en lista. Du måste skapa en sida där listan ska ligga, sedan måste du skapa en lista på sidan och i listan måste du skapa en publiceringskö som hämtar innehållet.

Genvägar och målgruppsmeny är också en sorts lista.
Mer information finns i guiden för att skapa en startsida.